Gemeente

Gemeente Hulst

Nieuws

Momenteel zijn er geen nieuwsberichten.

Wanneer wordt mijn afval opgehaald?

Bekijk de afvalkalender

Hoe bied ik mijn afval aan?

Bekijk de inzameninstructies

Milieustraten

Milieustraat Hulst

0114-371355

Adres


Afrikaweg 6
4561 PA, Hulst (route)

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag:
10.00-12.30 en 13.00-17.00 uur

Zaterdag:
09.00-15.00 uur

Aangepaste openingstijden:
Gesloten op Nieuwjaarsdag, 1e Paasdag, 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 1e Pinksterdag, 2e Pinksterdag, 1e Kerstdag, 2e Kerstdag.

Veel gestelde vragen

 1. Wat moet ik doen wanneer mijn container kapot is?

  Wanneer uw container kapot is dient u de volgende stappen te volgen:

  1. U dient bij onze klantenservice een melding te maken van uw kapotte container. Zorg ervoor dat u het containernummer bij de hand heeft terwijl u belt. Het containernummer staat bovenop het deksel
  2. De klantenservice beoordeelt of een reparatie mogelijk is of dat uw container in zijn geheel vervangen moet worden
  3. Er wordt een afspraak gemaakt wanneer uw container gerepareerd/omgewisseld wordt 2. Wat moet ik doen wanneer mijn container vermist is?

  Wanneer uw container vermist is dient u de volgende stappen te volgen:

  1. U doet aangifte bij de politie (telefoon: 0900-8844 / website: www.politie.nl
  2. U ontvangt van de politie een rapport. Dit rapport dient u door te sturen naar onze klantenservice (info AT zrd DOT nl)
  3. Onze klantenservice wacht het rapport af. Wanneer dit binnen is maken zij een afspraak met u om een nieuwe container af te leveren 3. Meest gestelde vragen over de verandering afvalinzameling gemeente Hulst

  1. Wat verandert er per 1 januari 2018 aan de afvalinzameling?

  Vanaf 1 januari 2018 is de afvalinzameling in de gemeente Hulst veranderd. Er zijn nu zes afvalroutes per maand. Dat is er eentje meer dan nu het geval is. De ophaalfrequentie is als volgt:

  Grijze rolemmer (restafval):                                     éénmaal per vier weken
  Groene rolemmer (groente/fruit/tuinafval):     éénmaal per twee weken
  Blauwe rolemmer (papier/karton):                        éénmaal per vier weken
  Plastic zakken (plastic & drankkartons):                               éénmaal per twee weken


  2. Zijn er ook afvalkalenders?
  Ja. Per afvalstroom is er een afvalkalender. Dus voor de grijze, groene en blauwe rolemmer en voor de plastic zakken elk een aparte afvalkalender. 
  Op www.gemeentehulst.nl en www.zrd.nl kunt u aan de hand van uw postcode en huisnummer de inzameldagen voor uw adres opzoeken. 
  De nieuwe afval app is in de loop van februari 2018 beschikbaar. 

  3. Waarom veranderde de gemeente Hulst de afvalinzameling?

  Het Rijk legt de gemeenten de taak op om te zorgen dat tegen 2020 75% van het afval wordt gescheiden én dat per persoon nog maximaal 100 kg restafval per jaar wordt ingezameld. 
  Om die doelen te halen, is de afvalinzameling in de gemeente Hulst veranderd.

  4. Wanneer zijn deze veranderingen ingevoerd? 
  De gemeenteraad heeft het besluit genomen op 9 november 2017. De invoering vond plaats op 1 januari 2018.  Er wordt nu en de komende tijd volop gecommuniceerd over de nieuwe manier van afvalinzameling. 
  Op www.gemeentehulst.nl staan alle ins en outs over de nieuwe afvalinzameling; ook de afvalkalenders zijn daar te vinden. 
  Verder communiceert de gemeente onder andere via haar informatiepagina’s in het Zeeuws-Vlaams Advertentieblad en via sociale media.

  5 .Mijn grijze rolemmer zit altijd heel vol. Het is niet mogelijk om deze maar 1x per vier weken te legen.
  Het 100-100-100 afvalproject heeft aangetoond dat als mensen het afval goed scheiden de hoeveelheid restafval aanzienlijk kan worden verminderd. Zelfs nog tot veel minder dan 100 kilo per persoon per jaar. Dit was ook het geval bij gezinnen met meerdere kinderen.
  Als u nadere toelichting wenst op de resultaten van het 100-100-100 project kunt u contact opnemen met de gemeente Hulst via tel. 14 0114.

  6. Wij hebben veel kinderen – hebben daardoor veel afval. Het is niet mogelijk om deze maar 1x per vier weken te legen.
  Aan het 100-100-100 afvalproject deden meerdere huishoudens met 3 of meer kinderen mee. Ook zij bereikten een bijzonder goed resultaat en hadden erg weinig restafval.
  Ervaringen uit andere gemeenten leren ook dat - als er goed wordt gescheiden - de inzameling 1x per 4 weken voldoende is; ook bij grotere gezinnen.

  Daar waar in de praktijk blijkt, dat t echt niet lukt, kan er contact worden opgenomen met de gemeente Hulst via tel. 14 0114.
  Samen wordt dan gekeken wat er qua afvalscheiding nog kan worden verbeterd. Mocht blijken dat alles wat mogelijk is wordt gedaan, dan wordt n oplossing gezocht.
  In de praktijk blijkt dit niet aan de orde - buiten t “luierprobleem”.

  7. Eénmaal per vier weken inzamelen is te weinig, want ik heb (ook) een bedrijf. Hoe moet dat nu?
  Er is een verschil tussen huishoudelijk afval en bedrijfsafval. 
  Voor de inzameling van bedrijfsafval kunnen bedrijven geen gebruik maken van de gemeentelijke afvalinzameling. Dit is enkel  bedoeld voor huishoudelijk afval. Dit wordt in de gemeente Hulst ingezameld door de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD). De ZRD mag geen bedrijfsafval inzamelen. Bedrijven kunnen hun bedrijfsafval laten ophalen door een particulier of regionaal bedrijf.

  Bedrijven die toch nog gebruikmaken van de gemeentelijke afvalinzameling – en dus reinigingsrechten betalen – worden geadviseerd contact op te nemen met de gemeente Hulst via tel. 14 0114. 
  Voor 2018 zijn de reinigingsrechten voor bedrijven 421 euro en exclusief extra rolemmers. Een extra grijze rolemmer kost 412 euro voor bedrijven. Particulier bedrijven kunnen veelal een meer passender en daarmee ook goedkoper alternatief aanbieden.


  8. Wat moet ik doen met luiers en incontinentiemateriaal? Dat kan toch niet vier weken blijven liggen in de grijze rolemmer? Is ook teveel…
  Luiers en incontinentiemateriaal horen thuis in de grijze rolemmer. Het is restafval. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld stoma’s. 
  Ervaringen van andere gemeenten waar reeds eerder een nieuwe manier van afvalinzameling werd ingevoerd, heeft geleerd dat de grijze rolemmer voldoende ruimte biedt om dit soort afval aan te bieden; ook als de grijze rolemmer éénmaal per vier weken wordt geleegd. 
  Uiteraard geldt daarbij dat uitgegaan wordt van het goed scheiden van alle afvalstromen. Waar problemen kunnen ontstaan, is bijvoorbeeld in gezinnen waar meer dan twee kinderen in de luiers zitten.

  Op 21 december 2017 zijn brieven verstuurd aan huishoudens waarbij – gezien de gezinssamenstelling – wordt verwacht dat er problemen kunnen ontstaan. Aan deze huishoudens is een oplossing aangereikt. 
  Deze oplossing is enkel bedoeld voor huishoudens waarvan door de gezinssamenstelling – en ondanks het goed scheiden van afval - problemen kunnen ontstaan; dus degene die de brief ontvangen. 

  Huishoudens die geen brief hebben ontvangen en waar na 1 januari 2018 toch problemen worden ervaren, kunnen contact opnemen met de gemeente Hulst op tel. 14 0114. Er wordt dan getracht door middel van tips en adviezen de situatie op te lossen of er wordt in overleg naar een passende oplossing gezocht.

  Met name in de zomermaanden kunnen de luiers en incontinentiemateriaal en dergelijke mogelijk stankoverlast veroorzaken. Geadviseerd wordt om in de warmere maanden de luiers en andere materialen te verpakken in een plastic zakje of luierzak, alvorens deze in de grijze rolemmer te deponeren.


  9. Hoe wordt het plastic ingezameld? Krijgen we een oranje rolemmer? 
  De gemeenteraad heeft besloten om de huis-aan-huis inzameling van plastic en drankkartons aan hand van plastic zakken te gaan uitvoeren; dus geen oranje rolemmers. 
  Het plastic wordt iedere twee weken huis-aan-huis opgehaald. U kunt de zakken op de inzameldag neerleggen op de plaats waar normaal de rolemmers worden gezet. Bind deze goed dicht. En bij voorkeur twee zakken aaneen binden om de kans op wegwaaien zo klein mogelijk te maken. 

  Plastic zakken: 
  De zakken voor de inzameling van plastic afval & drankkartons (60 liter) worden gratis ter beschikking gesteld. De eerste rol met zakken werd in december 2017 bij elk huishouden bezorgd. De tweede rol komt tegelijk met het GFT-afvalbakje dat op korte termijn wordt verspreid. Als daarna de zakken op zijn, kunt u deze bestellen bij de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) op tel. 0900-4433333 of via www.zrd.nl  
  Gevraagd wordt zoveel als mogelijk de verstrekte zakken te gebruiken. Mocht dat om reden niet mogelijk zijn, dienen de gebruikte zakken in ieder geval doorzichtig te zijn. Reguliere zwarte zakken zijn niet geschikt. 

  Tijdstip van ophalen: Sinds 1 januari 2018 zijn de afvalroutes veranderd en zijn er routes bijgekomen. Dit zorgt er voor dat de tijdstippen waarop de rolemmers geleegd worden en de zakken worden opgehaald niet hetzelfde zijn als dat u gewoon was.  De ZRD begint om 7.30 uur met inzamelen en is daar tot in de late namiddag mee bezig.  Zorg dat uw rolemmer tijdig buiten staat en zakken tijdig op de inzamelplaats liggen.


  10. Ik woon in een appartement. Waar moet ik die zakken met plastic laten?
  Nagenoeg alle appartementen beschikken over een privé berging waar zakken kunnen worden geplaatst - zoals bijv. fietsen. Hier kunnen de zakken worden geplaatst. Uiteraard moeten deze op de dag van inzameling op de inzamelplaats worden gelegd.
  Mocht een appartement niet over zo’n ruimte beschikken, kan contact worden opgenomen met de gemeente Hulst via tel. 14 0114.


  11. In ons appartementsgebouw staan niet voor alle afvalstromen containers. Wat nu?
  In de appartementsgebouwen in de gemeente Hulst is de afvalinzameling niet allemaal op eenzelfde wijze georganiseerd. In sommige appartementsgebouwen zijn er afvalcontainers voor alle reguliere afvalstromen. In andere gebouwen ontbreken containers voor bepaalde afvalstromen. 
  In de loop van 2018 wordt per appartementsgebouw de afvalinzameling bekeken. In overleg met de beheerder wordt deze aangepast op de nieuwe afvalinzameling. Dit om er voor te zorgen dat ook deze bewoners afval op een juiste en makkelijke wijze kunnen scheiden.

  Ook van de bewoners van appartementsgebouwen wordt verwacht dat zij afval goed gaan scheiden. Zij ontvangen ook plastic zakken en het GFT-bakje. De zakken met plastic & drankkartons dienen op de inzameldag op een inzamelplaats nabij het appartementsgebouw worden neergelegd.

  Inwoners van appartementen die vragen hebben, kunnen contact opnemen met de gemeente Hulst via tel. 14 0114.


  12. Worden er zakken verstrekt voor de inzameling van het plastic en de drankkartons?
  Besloten is dat in ieder geval het eerste jaar gratis plastic zakken (60 liter) door de gemeente worden verstrekt.

  De eerste rol met zakken werd in december 2017 bij elk huishouden bezorgd. De tweede rol komt tegelijk met het GFT-afvalbakje dat op korte termijn wordt verspreid. Als daarna de zakken op zijn, kunt u deze bestellen bij de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) op tel. 0900-4433333 of via www.zrd.nl  
  Gevraagd wordt zoveel als mogelijk de verstrekte zakken te gebruiken. Mocht dat om reden niet mogelijk zijn, dienen de gebruikte zakken in ieder geval doorzichtig te zijn. Reguliere zwarte zakken zijn niet geschikt. 

  13. Waarom worden er geen beugels aan bijv. lichtmasten gemaakt, waaraan de inzamelzakken plastic kunnen worden opgehangen op de inzameldag (ipv deze los op de straat te leggen)?
  Het systeem van beugels aan lantaarnpalen is bekend. Vooralsnog wordt daar niet voor gekozen. Onder andere omdat dit op veel plaatsen het zicht kan belemmeren voor weggebruikers.

  14. Blijven de oranje inzamelcontainers voor plastic en drankkartons wel staan?
  Deze oranje containers blijven voorlopig staan. U kunt – als u dat wilt – het plastic afval en drankkartons dus ook nog zelf wegbrengen.


  15. Is het mogelijk een extra groene rolemmer te krijgen?
  De groene rolemmers worden iedere twee weken geleegd. Huishoudens die niet voldoende hebben aan 1 groene rolemmer kunnen een tweede verkrijgen. Dat kost 10 euro per jaar extra. Tot nu toe kostte een extra groene rolemmer 174,50 euro. Dat wordt dus aanzienlijk minder.  
  U kunt een tweede groene rolemmer aanvragen bij de ZRD op tel. 0900-4433333.

  16. Hoe vaak wordt de groene rolemmer geleegd?
  Die wordt iedere twee weken geleegd.

  17. Wat te doen met maden in de rolemmer?
  U kunt maden voorkomen in uw rolemmer. Leg onderin uw rolemmer een krant of wat stro. De afvalresten koeken nu niet aan, waardoor u geen last krijgt van maden. Maden houden van vochtige plekken en door de krant of stro zorgt u dat de ondergrond droog blijft.

  U kunt ook de rolemmer af en toe op een kier zetten. Maden hebben een hekel aan licht, dus komen liever niet in uw rolemmer als deze open staat. 

  Indien u reeds maden in uw rolemmer heeft, leg dan een takje klimop in uw rolemmer. De maden gaan dan dood. Een stukje van vijftig centimeter is voldoende.


  18. Hondenpoep moet in de grijze rolemmer. Dat gaat stinken als ik dat vier weken moet bewaren. Wat is de oplossing hiervoor?
  Ontlasting van huisdieren hoort in de grijze rolemmer. 
  Met name in de zomermaanden kan dit mogelijk stankoverlast veroorzaken. Geadviseerd wordt om in de warmere maanden de ontlasting te verpakken in een plastic zakje, alvorens deze in de grijze rolemmer te deponeren. Ook is het advies uw rolemmer in de schaduw te plaatsen.


  19. In welke rolemmer moet ik de inhoud van de kattenbak doen? 
  Ontlasting van huisdieren hoort in de grijze rolemmer. Ook de inhoud van de kattenbak moet in de grijze rolemmer. Daarop is echter een uitzondering: kattenbakgrind met het milieukeurmerk mag in de groene rolemmer.


  20. Wat kan ik met voedselresten doen die niet in de groene rolemmer mogen?
  Mosselschelpen en botjes van vlees en dergelijke kunt u in de grijze rolemmer doen. Wanneer u vreest voor geur overlast, kunt u dit geval in een klein plastic zakje doen of in een papier rollen. Dat zal de overlast van geur aanzienlijk verminderen.
  Visgraten horen in de groene rolemmer thuis.


  21. Is het mogelijk een extra grijze rolemmer te krijgen?
  Dat is in principe niet mogelijk. Extra grijze rolemmers worden enkel bij hoge uitzondering en in overleg verstrekt. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de gemeente Hulst via tel. 14 0114.


  22. Is er iets veranderd aan de inzameling van oud papier en karton?
  Nee, dat is hetzelfde gebleven.


  23. Is het mogelijk een extra blauwe rolemmer te krijgen?
  Ja, dat is mogelijk. Een extra blauwe rolemmer kost 40 euro per jaar. U kunt u een tweede blauwe rolemmer aanvragen bij de ZRD op tel. 0900-4433333.

  24. Ontstaat er niet veel meer zwerfafval in de gemeente omdat mensen afval dat ze niet kwijt kunnen gaan dumpen?
  Ervaringen van andere gemeenten waar eea reeds werd ingevoerd, geven aan dat de hoeveelheid zwerfafval niet toeneemt. Dat is ook het uitgangspunt in Hulst. Om te kunnen meten of dit daadwerkelijk het geval zal zijn, is recent een nulmeting gedaan.

  Treft u zakken met zwerfafval of andersoortig afval op de openbare weg aan? Meld het dan via de BuitenBeter app of op tel. 14 0114. Ligt het afval buiten de bebouwde kom, meld het dan bij Waterschap Scheldestromen op tel. 088-2461000.

  Naast de kleinere zaken die als zwerfafval worden aangetroffen, gebeurt het ook dat volledige zakken met afval worden aangetroffen in bermen of bijvoorbeeld autobanden. Dat is sluikstorten. Op een dergelijk vergrijp staat een aanzienlijke boete in Nederland.  Die boete bedraagt 370 euro.


  25. Is de belasting ivm het ophalen huisvuil nu lager?
  De gemeente Hulst had de afgelopen jaren zo’n 700.000 euro tekort op de afvalinzameling.
  Door deze wijzigingen wordt vermeden dat verhoging van de Reinigingsrechten nodig is.
  Als blijkt dat de komende jaren goed gescheiden wordt in de gemeente, bestaat de mogelijkheid dat het tarief naar beneden kan op termijn.
  Het is én het bereiken van de doelstellingen opgelegd door het Rijk én het voorkomen dat de afvalstoffenheffing omhoog gaat.

  26. Wat kost de afvalinzameling?
  De tarieven voor de afvalinzameling in 2018 zijn op 14 december 2017 door de gemeenteraad van Hulst vastgesteld:

  Afvalinzameling 2018    

  Eenpersoonshuishouden                           217 euro             

  Tweepersoonshuishouden                        249 euro

  Meerpersoonshuishouden                        290 euro

   

  Tarief extra groene rolemmer 2018        10 euro

  Tarief extra blauwe rolemmer 2018       40 euro

  Extra grijze rolemmers worden enkel bij hoge uitzondering en in overleg verstrekt.

   

  27. Wordt in de milieustraat te Hulst gecontroleerd of de afvalbrengers inwoners van de gemeente zijn? Ik zie er vaak auto’s met Belgisch kenteken….
  Er wordt door de beheerders van de milieustraat gecontroleerd of voertuigen met een Belgisch kenteken inwoners van onze gemeente zijn. Zo niet dan worden deze geweigerd.
  Afspraak is dat er nu nadrukkelijker op wordt gecontroleerd. Dat gebeurde al - maar steekproefsgewijs. Dat is nu aangepast.


  28. Is het mogelijk dat er ondergrondse afvalcontainers worden geplaatst? 
  Er wordt gewerkt aan een beleid mbt ondergrondse containers - doch dit is nog niet voor op heel korte termijn.


  29. Kan er niet worden ingevoerd dat je betaalt per aantal kg restafval dat je inlevert? 
  De gemeenteraad heeft besloten het betalen per kg (voorlopig) niet in te voeren.

  30. Wat te doen met de chemobox?
  De chemobox was bedoeld voor inzameling van klein chemisch afval (KCA) dmv de chemokar. De chemokar rijdt – sinds 2016 - niet meer. KCA kan worden ingeleverd bij de milieustraat. Wanneer u de chemobox privé niet meer wenst te hebben, kunt u deze ook in de milieustraat afgeven.

  31. Waarom rijdt de chemokar niet meer?
  De chemokar rijdt al sinds 2016 niet meer door de gemeente Hulst om klein chemisch afval (KCA) in te zamelen. De laatste jaren was de hoeveelheid KCA welke bij de chemokar werd aangeboden, zeer beperkt gebleken. Dit woog niet langer op tegen de kosten verbonden aan de inzet van de chemokar. Om die reden is besloten een en ander stop te zetten. 
  Klein chemisch afval (KCA) kan worden aangeboden in de milieustraat, gelegen aan de Afrikaweg 6 te Hulst.


  32. Klein GFT-bakje voor in keuken?
  Ieder huishouden in de gemeente Hulst krijgt een klein GFT-afvalbakje voor in de keuken. Deze worden huis-aan-huis verspreid in de periode van 18 januari tot en met 9 februari 2018. De bakjes worden verspreid in het kader van het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Hulst. Daarbij worden inwoners zoveel als mogelijk gestimuleerd afval goed te scheiden.

  Samen met het GFT-bakje ontvangt men een rolletje biologisch afbreekbare zakjes voor in het GFT-bakje. Ook vindt tegelijkertijd de verspreiding van een tweede rol plastic zakken – voor de inzameling van plastic & drankkartons plaats. 
  Alles wordt tezamen in een (gerecycled) plasticzakje aan de deur gehangen. Wanneer buren afwezig blijken te zijn en de zak blijft aan de voordeur hangen, wordt gevraagd deze tijdelijk voor de buren in bewaring te nemen.

   

  Niet ontvangen? Wanneer u op 12 februari 2018 een en ander nog niet heeft aangetroffen, kan dit worden doorgegeven aan de gemeente op tel. 14 0114. Er vindt dan een nabezorging plaats.


  33.  Afval app – nieuwe versie
  Momenteel is er de Recyclemanager. Aan hand van deze app kunnen inwoners van de gemeente Hulst alle informatie over afvalinzameling vinden. Deze app is sinds 1 januari 2018 niet meer beschikbaar. Er wordt gewerkt aan een nieuwe app. Het streven is om die in de loop van februari 2018 online te hebben. Nadere informatie over de app volgt in de loop van januari 2018.


  34.  Als mijn grijze rolemmer vol is, mag ik dan zakken met huisvuil naar de milieustraat brengen? 
  Vuilzakken met gewoon huishoudelijk afval kunnen niet worden ingeleverd bij de  milieustraat. Huishoudelijk afval moet via de grijze rolemmers worden aangeboden. 
  Mocht u meer restafval hebben dan dat er in de grijze rolemmer past, neemt u dan contact op met de gemeente Hulst via tel. 14 0114. Er wordt dan samen met u bekeken, waardoor dit veroorzaakt wordt en hoe dit kan worden opgelost.


  35. Waarom moeten we glas op kleur scheiden, terwijl het vervolgens op één grote hoop gaat?
  Verdeeld over onze gemeente staan in totaal 39 glasbakken. Daarin wordt jaarlijks zo’n 650.000 kilo glas verzameld. Bij de inzameling wordt het glas in drie kleuren verdeeld: doorzichtig, groen en bruin glas. Dat het glas vervolgens in één grote bak op de vrachtwagen wordt gegooid, is een fabel. Ook de bak die op de vrachtwagen staat, heeft drie compartimenten. Bij het storten van het glas gebeurt ook per kleur, waarna de verwerking plaatsvindt.

  Glas dat niet in de glasbak past, kan gratis worden ingeleverd bij de milieustraat, aan de Afrikaweg 6 te Hulst.


  36. In de winkel is veel te veel verpakt in veel te veel plastic. Waarom doet de gemeente daar niets aan? 
  Veel te veel producten zijn tegenwoordig verpakt in plastic, en vaak zelfs in meer dan één laag plastic. Dat is een landelijk probleem, dat niet vanuit de gemeente oplosbaar is. Wel kunnen consumenten proberen zo bewust mogelijk in te kopen.


  37. Wordt in 2018 ook nog grof tuinafval opgehaald?
  Ja. Tweemaal per jaar wordt door de ZRD het grof tuinafval opgehaald. Dat gebeurt door de ZRD.  Deze service is enkel bedoeld voor particuliere huishoudens. Per keer kan maximaal 2 m3 worden aangeboden. Takken en snoeihout dienen in hanteerbare bundels te worden aangeboden; dat wil zeggen maximaal 1,5 meter lang en niet zwaarder dan 25 kilo. Voor het aanmelden van grof tuinafval kunt u terecht bij de ZRD op tel. 0900-4433333.

  Groot tuinafval, zoals bijvoorbeeld bundels met snoeihout, kunt u naar de milieustraat brengen. Dit is gratis. 

  38. Wordt in 2018 ook nog grof restafval opgehaald?
  Ja. Elk kwartaal wordt door de ZRD het grof restafval opgehaald. Deze service is enkel bedoeld voor particuliere huishoudens. Per keer kan maximaal 2 m3 worden aangeboden. De delen mogen niet zwaarder zijn dan 25 kilo en niet langer dan 1,5 meter. Voor het aanmelden van grof restafval kunt u terecht bij de ZRD op tel. 0900-4433333.
  Onder grof restafval wordt verstaan: alle huisraad dat binnen een normale gezinsvoering kan vrijkomen en door de omvang of de hoeveelheid niet met de rolemmer aan de inzameldienst kan worden aangeboden. Tot deze categorie worden niet gerekend elektrische en elektronische apparaten, klein chemisch afval (kca), glas, kleding/textiel/schoeisel, plastics en papier/karton die op een andere manier worden ingezameld. Ook bouw- en sloopafval wordt niet als grof restafval aangemerkt. Dit afval kunt u afgeven op de milieustraat.

  Grof/groot restafval kunt u naar de milieustraat brengen. Informatie over wat u naar de milieustraat kunt brengen, vindt u op www.zrd.nl


  39. Hoe voorkom ik dat mijn rolemmer gaat stinken?
  Enkele tips om stank en andere viezigheid tegen te gaan:
  - Steek een wasknijper tussen de bak en het deksel; dit zorgt voor een betere beluchting.
  - Leg onderin de rolemmer een krant; dit voorkomt dat afval aankoekt op de bodem.
  - Maak de rolemmer regelmatig schoon.
  - Zet de rolemmer in de schaduw.
  - Verpak etensresten in een biologisch afbreekbare afvalzak.
  - Verpak luiers en dergelijke in een luierzak of plastic zak.
  - Hang lavendel in de rolemmer; maden houden daar niet van. 
  - Leg een stukje klimop in de rolemmer; dat is giftig voor maden.

  Plastic en drankkartons zijn relatief schoon. Als bij deze afvalsoort wordt gevreesd voor geuroverlast, kan er voor worden gekozen de verpakking even om te spoelen voor het in de inzamelzak te deponeren. 
  De groene rolemmer kan in de zomermaanden – bijvoorbeeld door gistend gras – wat gaan ruiken. En afhankelijk van de inhoud van de grijze rolemmer kan ook deze wel eens niet zo fris zijn. 

  40. Kan ik ook mijn afvalverwerking zelf regelen via een particuliere inzameldienst en betaal ik dan geen afvalstoffenheffing meer?
  Dit is niet mogelijk. U bent wettelijk verplicht om huishoudelijk afval te scheiden. Alle inwoners dienen het afvalbeleid van de gemeente Hulst te volgen.


  41. Er mag wel papier op de bodem van de grijze rolemmer of plastic rondom hondenpoep. Dat is toch niet de bedoeling? 
  Bedoeling is de hoeveelheid restafval drastisch te verminderen. Af en toe iets in de grijze rolemmer wat daar eigenlijk niet thuis hoort, is geen ramp. Zo lang de hoofdmoot maar op correcte wijze gebeurt. Het resultaat zal dan sowieso zijn dat de hoeveelheid restafval aanzienlijk verminderd.


  42. Wanneer mag ik mijn rolemmer aan de straat zetten?
  Omdat er altijd een wijziging in route kan plaatsvinden, is het nodig dat alle rolemmers en de zakken plastic & drankkartons op de dag van inzameling om 7.30 uur op de inzamelplaats staan/liggen.  
  Vroegtijdig buiten zetten is ongewenst vanwege mogelijke overlast.  Als het praktisch echt niet anders kan, is iets vroeger buiten zetten toegestaan.

  Sinds 1 januari 2018 zijn de afvalroutes veranderd en zijn er routes bijgekomen. Dit zorgt er voor dat de tijdstippen waarop de rolemmers geleegd worden en de zakken worden opgehaald niet hetzelfde zijn als dat u gewoon was.  De ZRD begint om 7.30 uur met inzamelen en is daar tot in de late namiddag mee bezig.  Zorg dat uw rolemmer tijdig buiten staat en zakken tijdig op de inzamelplaats liggen.

   

  43. Wat zijn de sancties wanneer ik er toch voor kies alles in de grijze rolemmer te deponeren?
  De ZRD kan door middel van camera’s zien wat er in uw rolemmer zit wanneer deze wordt geleegd. Stellen zij vast dat er iets in zit dat er niet in thuishoort, krijgt u een waarschuwing op uw rolemmer. Doet zich dit herhaaldelijk voor, kan de ZRD weigeren uw rolemmer nog te legen.


  44. Waar koop je biozakjes voor GFT?
  Deze zijn bij verschillende winkels te koop.


  45. Staat er een boete op sluikstorten?
  Op sluikstorten staat een aanzienlijke boete in Nederland. Die boete bedraagt 370 euro.


  46. Ik snap de afvalkalender niet.
  Als u er niet uitkomt, kunt u gebruik maken van een speciale module. Die staat op www.gemeentehulst.nl – bij de afvalkalenders- en op www.zrd.nl.  Daarin kunt u uw postcode en huisnummer invullen, waarna de inzameldata van uw adres in beeld komen.

  47. Waar kan ik een nee/ja-sticker of een nee/nee-sticker halen?
  Mocht u de hoeveelheid papier willen beperken, kunt u er voor kiezen om een ja/nee-sticker of nee/nee-sticker op uw brievenbus te plakken. Deze stickers zijn verkrijgbaar in de gemeentewinkel te Hulst. Ook kunt u deze opvragen via communicatie AT gemeentehulst DOT nl


  48. In welke rolemmer moet afval van vogels / duiven?
  Het afval van duiven mag in de groene rolemmer. Doch echt vogelzand en resten van vogelzaad moeten in de grijze rolemmer.


  49. In welke rolemmer moet afval van kleine huisdieren, zoals konijnen en cavia’s?
  Stro met mest van kleine huisdieren (zoals konijnen of cavia’s) kan in de groene rolemmer. 

  50. Op verschillende websites staat verschillende informatie over wat in welke rolemmer hoort. Wat is correct?
  De afvalverwerker bepaalt bij welke afvalstroom bepaalde afval hoort. Er zijn soorten afval waar afvalverwerkers verschillend mee omgaan. 
  Voor de gemeente Hulst is de informatie die u vindt op www.zrd.nl bepalend.


  51. Ik weet niet goed wat ik in welke rolemmer moet doen.
  Twijfelt u over een bepaald soort afval, kijk dan op www.zrd.nl  Daar vindt u het afvalalfabet, een overzicht van de meest voorkomende afvalstoffen. Mocht u nog vragen hebben, kunt u terecht bij de Zeeuwse Reinigingdienst (ZRD) op tel. 0900-4433333.
  Ook in het voorlichtingsblad dat op 14 december 2017 huis-aan-huis in de gemeente Hulst werd verspreid, vindt u informatie over het scheiden van afval.

  52. Mag ik – voor de inzameling van plastic afval en drankkartons - ook andere zakken gebruiken dan de zakken die door de gemeente of ZRD zijn/worden verstrekt?
  Gevraagd wordt zoveel als mogelijk de verstrekte zakken te gebruiken. Mocht dat om reden niet mogelijk zijn, dienen de gebruikte zakken in ieder geval doorzichtig te zijn. Reguliere zwarte zakken zijn niet geschikt. 

  53. Communicatie
  Er wordt breed gecommuniceerd over de nieuwe manier van inzamelen – met alle ins en outs. Daarbij ook informatie over wat in welke rolemmer cq. afvalstroom hoort.

  Op 14 december 2017 werd in de gemeente Hulst huis-aan-huis een speciale editie van het voorlichtingsblad verspreid. Deze omvat alle informatie over de nieuwe wijze van afvalinzameling. 

  De afvalkalenders staan op de gemeentelijke website.  Ook vindt u op www.gemeentehulst.nl ruime informatie over alle facetten van de nieuwe wijze van afvalinzameling. 
  Op de homepage staat een directe link naar die informatie.

  Op www.gemeentehulst.nl en www.zrd.nl kunt u aan de hand van uw postcode en huisnummer de inzameldagen voor uw adres opzoeken.

  De gemeente Hulst communiceert onder andere ook via haar informatiepagina’s in het Zeeuws-Vlaams Advertentieblad en via sociale media.