Informatie

Coronavirus - Zeeuwse milieustraten gewoon geopend

Er bereiken ons veel vragen of de milieustraten geopend zijn. De Zeeuwse milieustraten zijn nog gewoon open, maar het is erg druk.

 

Om de juiste hygiënemaatregelen in acht te kunnen nemen en de drukte te beheersen, zullen bezoekers mogelijk gedoseerd worden toegelaten. Er kunnen daardoor wachtrijen (met auto’s) ontstaan buiten de poort. Wij vragen hiervoor ieders begrip.

 

Afvalinzameling prioritair

Zondag 15 maart 2020 zijn door de overheid nieuwe maatregelen uitgevaardigd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Afvalinzameling en -transport is als prioritaire taak aangewezen. Wij hebben als ZRD onze bedrijfsvoering hierop afgestemd en verdere maatregelen getroffen met als doel de gezondheid van onze medewerkers, klanten, stakeholders en leveranciers zo goed mogelijk te beschermen. Uiteraard doen wij tegelijkertijd onze uiterste beste om de dienstverlening op het gebruikelijke hoge peil te houden.

 

Milieustraten open

Wij krijgen veel vragen over de milieustraten. Die zijn op dit moment gewoon geopend, maar het is erg druk. Kennelijk omdat mensen aan het opruimen slaan nu ze geen andere activiteiten kunnen ondernemen. Om op de milieustraten de juiste afstanden tot elkaar te kunnen bewaren (>1,5 meter) zal mogelijk een gedoseerd toelatingssysteem worden toegepast. Er kunnen daardoor wachtrijen (auto’s) ontstaan buiten de poort. We vragen hiervoor ieders begrip.

 

Continuïteitsplan ZRD

Afvalinzameling is als prioritaire taak aangewezen. Wij hebben daarom een continuïteitsplan opgesteld om onze dienstverlening op het gebied van inzameling van huishoudelijke afvalstoffen zo goed mogelijk overeind te houden. Als het continuïteitsplan in werking treedt kan het zijn dat we één of enkele milieustraten moeten sluiten.

Wij zullen u via onze website op de hoogte houden als dit het geval is.   

Terug naar overzicht