Informatie

Curitas en ZRD gaan unieke samenwerking aan voor gescheiden inzameling Zeeuws textiel

EDE | TERNEUZEN – Per 1 januari 2020 is Curitas de nieuwe textielinzamelaar in 9 van de 13 Zeeuwse gemeenten en op alle milieustraten in Zeeland. De Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) en Curitas zijn een unieke samenwerking aangegaan voor de komende 3 jaar.


In de komende weken zullen er 235 nieuwe textielcontainers in de Zeeuwse gemeenten geplaatst worden, welke met de hand (zgn. “handlos”) geleegd zullen worden. “Dit is de meest zuivere vorm van bronscheiding, waarbij we al tijdens het legen van de containers de ergste vervuiling opmerken en apart kunnen houden, zodat het goede textiel niet besmet wordt”, aldus Maarten van Renssen, Salesmanager bij Curitas. “We hebben met de ZRD unieke afspraken gemaakt over hoe we omgaan met vervuild textiel en bijvoorbeeld restafval dat we in de textielcontainers aantreffen.” Er is momenteel veel gaande in de textielbranche. Onlangs luidde branchevereniging VHT nog de noodklok middels een brandbrief aan staatssecretaris Van Veldhoven waarin aandacht gevraagd werd voor de sterk afnemende kwaliteit van gescheiden ingezameld textiel. De VHT wijt de vervuilingstoename onder meer aan het gebruik van voornamelijk ondergrondse inzamelcontainers. Die keuze zorgt er voor dat geen handmatige selectie op locatie meer kan plaatsvinden.


De ZRD is wil zich met de nieuwe samenwerking vooral richten op de kwaliteit van het ingezamelde textiel en heeft mede daarom gekozen voor handmatige inzameling. Paul Marinissen, directeur van de ZRD: “Door de handmatige inzameling, krijgen wij inzicht in waar de vervuiling vandaan komt en kunnen wij hier gericht actie op ondernemen. Daarnaast resulteert deze inzamelmethodiek in een aanzienlijk hoger percentage textiel dat geschikt is voor hergebruik. En dat is juist wat de burger van ons mag verwachten.” Dat ZRD en Curitas verregaande afspraken hebben gemaakt over verontreiniging van het ingezamelde textiel, vindt Marinissen niet meer dan normaal: “Als inwoners van onze Zeeuwse gemeenten restafval of andere vervuiling in de textielcontainers gooien, moeten zij hier ook zelf de consequenties voor dragen, niet de textielinzamelaar”.


Al het ingezamelde textiel wordt volledig in Nederland fijngesorteerd in een van de 3 sorteerbedrijven van Boer Group, waar ook Curitas onderdeel van is. Allen zijn gecertificeerd volgens de Certificeringsregeling Herwinning Textiel. Boer Group zamelt in, sorteert en maakt al ruim 100 jaar textiel, gedragen kleding en schoenen gereed voor hergebruik. De organisatie bestaat uit drie inzamelbedrijven, zeven sorteerbedrijven en een bedrijf dat gespecialiseerd is in mechanische recycling van post-consumer textiel, in Nederland, België en Duitsland. De 750 medewerkers sorteren ca. 100 miljoen kg gebruikt textiel per jaar en werken voortdurend aan een duurzame oplossing om restafval tot een minimum te beperken.


De Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) richt zich op een effectieve, efficiënte en klantgerichte uitvoering van afvalverwijdering in de provincie Zeeland.

Terug naar overzicht