Informatie

Huisregels milieustraten

De milieustraten zijn uitsluitend bedoeld voor de inzameling van grof huishoudelijk afval afkomstig van bewoners van Zeeland, die afvalstoffenheffing betalen. Om het gebruik van de milieustraten in goede banen te leiden, en onveilige situaties te voorkomen,  zijn een aantal huisregels opgesteld.

Huisregels op de milieustraat

 • Volg altijd de instructies van onze medewerkers op.
 • Ook te voet en op de fiets ben je welkom. Houd er wel rekening mee dat je geen voorrang krijgt en dus aan dient te sluiten in dezelfde wachtrij als de auto’s. 
 • Houd bij het lossen van je afval rekening met de verkeersveiligheid en je medebezoekers.
 • Laat kinderen jonger dan 12 jaar in de auto wachten tijdens het lossen. In drukke situaties betekenen kinderen een extra risico op ongevallen.
 • Het is verboden om op de regionale milieustraat te roken.
 • Rij stapvoets en zet de motor uit tijdens het lossen.
 • Behandel je medebezoekers en onze medewerkers met respect.
 • Onze medewerkers staan altijd klaar om vragen te beantwoorden. Zij mogen omwille van de veiligheid niet helpen met uitladen.
 • Het kan altijd gebeuren dat er wat afval naast de container valt. Ruim het netjes op. Er zijn bezems en schoppen beschikbaar.
 • Ben je klaar met lossen? Verlaat dan direct de milieustraat.
 • Vanaf het moment dat het afval in de daarvoor bestemde bakken/container is gegooid gaan deze in eigendom over naar de ZRD.
 • Het is niet toegestaan goederen of afvalstoffen van de milieustraat mee te nemen, of op de milieustraat goederen met andere bezoekers uit te wisselen. Bij diefstal doen wij aangifte bij de politie.
 • Bezoekers met een niet-Nederlands kenteken zijn welkom op de milieustraat mits zij een actueel bewijs van betaling van afvalstoffenheffing van het betreffende kalenderjaar van de Zeeuwse gemeente waar zij woonachtig zijn kunnen tonen, in combinatie met een geldig legitimatiebewijs. De aanwezige beheerder zal dit controleren.
Terug naar overzicht