Informatie

Japanse Duizendknoop

Helaas heeft onze grondverwerker al een aantal ladingen grond ontvangen waar de Japanse Duizendknoop uit ontkiemt.

Momenteel is de enige mogelijkheid om deze exotische plant uit te roeien, verbranding op hoge temperatuur. Helaas is deze methode ontzettend kostbaar.


De medewerkers van onze milieustraten zullen daarom extra steng controleren op de kwaliteit van de grond alvorens deze gestort mag worden. 

Terug naar overzicht