Informatie

Matrassen apart ingezameld op de Zeeuwse milieustraten

Vanaf dit jaar worden matrassen van burgers apart ingezameld op de Zeeuwse milieustraten (m.u.v. de milieustraat in Kapelle vanwege ruimtegebrek). De apart ingezamelde matrassen worden gesorteerd en ontleed bij Matras Recycling Europe in Utrecht. De vrijkomende materialen (schuim, latex, matrasomtrekken en veren) kunnen voor 95% worden hergebruikt en op een nuttige wijze worden toegepast. Afval wordt daarmee grondstof!

 

Afgedankte matrassen

Afgedankte matrassen kunnen worden ingeleverd op de Zeeuwse milieustraten in speciale matraskarren. Het is belangrijk dat de matrassen droog en zo schoon mogelijk worden ingenomen.

Deze matraskarren worden met een speciale Eco-trailer door Matras Recycling Europe leeggehaald, waarbij wel 700 matrassen per keer kunnen worden meegenomen in één voertuig. Dat bespaard aanzienlijk in CO2 uitstoot.

 

95% recycling en hergebruik

PU-schuim, latex en traagschuim worden bij de verwerker geperst in balen en later hergebruikt als grondstof voor o.a. judomatten, dempingsmateriaal, isolatiemateriaal, vulling voor het dashboard in auto’s, ondertapijt, enzovoort. Vrijkomende stalen matrasveren worden geheel gescheiden en hergebruikt in de staalproductie. Schone textiel van matrasomtrekken en tussendoeken wordt volledig hergebruikt als textiel. Niet voldoende schoon materiaal kan na reiniging in de industrie worden gebruikt.  

 

Vermindering nadelige milieueffecten

Het nuttig toepassen van afvalstoffen spaart grondstoffen en energie uit en voorkomt hiermee CO2 uitstoot. Ook hoeft er minder afval te worden verbrand hetgeen een vermindering betekent van de nadelige milieueffecten van deze manier van verwerken. De kosten voor gescheiden verwerking zijn vanwege de beperkte verwerkingscapaciteit in Nederland nog aanzienlijk en op dit moment is deze vorm van verwerking duurder dan verbranden.

Terug naar overzicht