Informatie

Uw afval tijdig aanbieden aan de straat

De huisvuilauto rijdt per ophaalronde maar 1 keer door uw straat. Wordt op dat moment geen afval aangeboden, rijdt hij door.

Voor eventueel later aangeboden afval komt de huisvuilauto niet meer terug. Het is daarom van belang dat u tijdig uw afval aan de straat zet.


U kunt uw afvalcontainer vanaf 21.00 uur voorafgaand op de dag van inzameling maar uiterlijk vóór 7.00 uur op de dag van inzameling aanbieden op de daarvoor aangewezen plaats.

Na lediging van de container moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk dezelfde dag voor 23.59 uur worden weggehaald.


Voor het aanbieden van plastic en drankenkartons in doorzichtige plastic zakken gelden dezelfde aanbiedtijden. 

Terug naar overzicht