Informatie

Wijzigingen E-waste inzameling milieustraten

De inzamelwijze voor elektrische apparaten in de milieustraten is gewijzigd. 


Waarom deze verandering?


1. Milieuschade voorkomen

-        Platte beeldschermen bevatte vaak kwik, wanneer de schermen breken is dit schadelijk voor het milieu en voor de gezondheid van de verwerkers.

-        De apparatuur kan lithium batterijen bevatten, deze zijn brandgevaarlijk wanneer ze beschadigen. (losse batterijen levert u in bij het Klein Chemisch Afval)


2. Hergebruik

Apparaten (of onderdelen hiervan) kunnen alleen worden hergebruikt als deze onbeschadigd de sorteerlocatie bereiken.


Alle Zeeuwse milieustraten zijn inmiddels voorzien van speciale bakken.


We vragen u om kleine apparaten en platte beeldschermen apart in de bakken te plaatsen. Grote apparaten (zoals koelkasten, wasmachines e.d.) plaatst u zoals voorheen los in de container.

Een aantal milieustraten heeft een aparte container voor de grote apparatuur.


Raadpleeg bij twijfel de informatieborden of een van de aanwezige beheerders. 

Terug naar overzicht