Informatie

ZRD en het coronavirus 18 maart 2020

De overheid heeft afvalinzameling als prioritaire taak aangeduid. De Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) heeft daarom een continuïteitsplan opgesteld, om onze dienstverlening zo goed mogelijk te garanderen, ook als wij te maken krijgen met zieke medewerkers.

 

Wij zullen iedereen via onze website op de hoogte houden van onze maatregelen.

 

Onze milieustraten zijn op dit moment gewoon open. We zien echter een aanzienlijke toestroom van klanten, kennelijk omdat mensen thuis aan het opruimen slaan nu ze geen andere activiteiten mogen ondernemen. Om op de milieustraten de juiste afstanden tot elkaar te kunnen bewaren (minimaal 1,5 meter) zal mogelijk een gedoseerd toelatingssysteem worden toegepast. Er kunnen daarbij wachtrijen (auto’s) ontstaan buiten de poort. We vragen hiervoor ieders begrip en verzoeken ook iedereen gepaste afstand van elkaar te houden. Neem alstublieft uw kinderen niet mee naar de milieustraat (of laat ze in de auto zitten) en sorteer uw afval thuis al zoveel mogelijk, zodat u snel kunt lossen.

 

Op alle inzamelroutes waar gewerkt wordt met vrijwilligers (o.a. oud papier inzameling en PMD inzameling) zal deze samenwerking in ieder geval tot 6 april tijdelijk worden beëindigd.

 

In de gemeente Tholen wordt de inzameling van oud papier en karton (OPK) met behulp van vrijwilligers daarom tijdelijk geheel stilgelegd.

Daar waar gewerkt wordt met zijladers (o.a. in Hulst en Kapelle) zullen onze chauffeurs de inzameling van OPK en PMD tijdelijk zonder vrijwilligers uitvoeren, waardoor de inzameling mogelijk iets meer tijd in beslag zal nemen, maar wel door kan gaan.

 

Wij hebben de nodige (hygiëne) maatregelen getroffen voor onze medewerkers. Medewerkers hebben instructies ontvangen over het extra reinigen van de werkplekken/ voertuigcabines, handen wassen, niesen in de binnenkant van de elleboog, papieren zakdoekjes/handdoekjes gebruiken, geen handen schudden en afstand tot derden houden. Onze voertuigen vertrekken gestaffeld en het gezamenlijk gebruik van de kantines en koffiemomenten wordt zoveel mogelijk vermeden. Alle vergaderingen en afspraken met derden zijn afgezegd, kantoormedewerkers werken waar mogelijk thuis. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermede vooralsnog voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er vragen zijn dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice via 0900-4433333.

Terug naar overzicht