Informatie

ZRD introduceert Afval-app

De Zeeuwse Reinigingsdienst heeft samen met de gemeenten Hulst, Sluis, Veere, Noord-Beveland, Kapelle, Reimerswaal en Tholen een afvalapp ontwikkeld. Deze afvalapp helpt de bewoners bij het aanbieden en het scheiden van hun afval. De app is een extra service naast de gedrukte afvalkalender die ieder jaar in december wordt verspreid.


Gepersonaliseerde afvalkalender en notificaties
Door het invoeren van postcode en huisnummer is het mogelijk om een gepersonaliseerde afvalkalender te raadplegen. Ten allen tijde is digitaal te zien wanneer het restafval, gft-afval, oud papier en plastic verpakkingsafval met lege drankenkartons aangeboden mag worden voor inzameling. De afvalapp kan een melding geven, wanneer u het afval kunt aanbieden. Dit is per gebruiker naar eigen voorkeur in te stellen.

 

Locaties en openingstijden van de milieustraten
Zeeland heeft dertien milieustraten waar bewoners hun afval gescheiden naartoe kunnen brengen. Via de app zijn de locaties en de openingstijden van de milieustraten te vinden. Er wordt ook aangegeven welke afvalstromen geaccepteerd worden.

 

Informatie over afval
Er is informatie te vinden over alle afvalstromen die aangeboden kunnen worden op de milieustraat of via de huis-aan-huis inzameling. Naast informatie over hoe het afval aangeboden kan worden is er ook informatie te vinden over wat er met het afval gedaan wordt.

 

Waar kunt u de app vinden?
De gratis app is beschikbaar in de Playstore (Android) en de App store (IOS). U kunt de app vinden onder de naam ‘ZRD’. Als u de app gedownload heeft, wordt gevraagd om uw postcode en huisnummer. Vervolgens ziet u alle functionaliteiten en is de app klaar voor gebruik.

Terug naar overzicht