Informatie

ZRD ontvangt Wecycle Recycle Certificaat voor inlevering van elektrische apparaten en energiezuinige lampen

Op de 13 Zeeuwse milieustraten worden elektrische apparaten en energiezuinige lampen gescheiden ingezameld voor recycling. In 2017 is op deze manier 2.689.000 kg aan elektrische apparaten en 16.313 kg aan energiezuinige lampen apart ingezameld.

83% van het ingeleverde materiaal is geschikt gemaakt voor materiaalhergebruik. Daarmee is door de Zeeuwse burgers en de ZRD een mooie bijdrage geleverd aan vermeden CO2 uitstoot, materiaalhergebruik en het voorkomen dat schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen. ZRD heeft hiervoor van Wecycle het Recycle Certificaat 2017 ontvangen.                                                                                  

Wecycle

ZRD geeft afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen af aan Wecycle. Wecycle is een non-profit organisatie, die de inzameling en recycling van e-waste regelt.

Via Wecycle worden elektrische apparaten en energiezuinige lampen gerecycled. Door Wecycle is een Recycle Certificaat uitgereikt over 2017 waarop is vermeld dat 2.689.000 kg elektrische apparaten is ingeleverd,

waardoor een vermeden CO2 uitstoot is bereikt van 8.151.000 kg. Daarnaast is 600 gram kwik verwijderd en 9.600 kg batterijen. 83% van het materiaal is geschikt gemaakt voor materiaalhergebruik.

 

Milieuwinst

Door optimale recycling van elektrische apparaten én de vernietiging van cfk’s uit koel- en vriesapparaten, wordt de uitstoot van CO2 vermeden.

Dit draagt bij aan de terugdringing van het broeikaseffect.

Ook komen andere schadelijke stoffen niet in het milieu terecht. ZRD levert hieraan een bijdrage.

 

Inzamel- sponsoractie tot en met 31 augustus

Wie voor 31 augustus 2018 afgedankte (kleine) elektrische apparaten of energiezuinige lampen inlevert op de milieustraat scoort punten. Je hebt hiervoor alleen een smartphone met internetverbinding nodig.

De 25 gemeenten die op 1 september 2018 de meeste punten per inwoner hebben verzameld winnen een sponsorcheque van € 1.000,- voor een lokaal goed doel. Op de milieustraat is aangeplakt hoe het precies werkt.

Terug naar overzicht