Informatie

Over de ZRD

De Zeeuwse Reinigingsdienst B.V. (ZRD) is opgericht voor optimale afvalverwijdering voor de Zeeuwse burgers. De belangrijkste taak van de ZRD is dan ook het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen/grondstoffen, waaronder:

 • Restafval
 • GFT-afval (Groente- Fruit- en Tuinafval)
 • OPK (Oud papier en karton)
 • PMD (Plastic verpakkingsafval, Metalen verpakkingsafval en Drankenkartons)
 • PMD+ (dit is de combinatie van PMD- en Restafval in nascheidingsgemeenten)
 • Flessenglas
 • Textiel

Daarnaast exploiteert de ZRD namens de Zeeuwse gemeenten alle milieustraten waar grof huishoudelijk afval door inwoners van Zeeland gesorteerd in ca. 30 verschillende fracties gescheiden kan worden aangeboden.

 

De ZRD biedt voor de Zeeuwse gemeenten ook andere diensten aan:

 • Op- en overslag van afvalstoffen, waaronder oud papier en karton en (brongescheiden) PMD-afval (Plastic verpakkingsafval, Metalen Verpakkingsafval en Drankenkartons);
 • Machinaal (en handmatig) vegen van straten, wegen en pleinen, eventueel aangevuld met andere activiteiten op het gebied van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte;
 • Beleidsonderzoek en -advisering op het gebied van afvalstoffen;
 • Levering en plaatsing van ondergrondse en bovengrondse inzamelvoorzieningen;
 • Levering van circulaire minicontainers voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.
 • Administratie t.b.v. de gemeenschappelijke regeling O.L.A.Z.