Informatie

Aandeelhoudersstructuur

Aandeelhoudersstructuur

Sinds 2016 is de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.) de enige en 100% aandeelhouder van de Zeeuwse Reinigingsdienst B.V. (ZRD). In deze gemeenschappelijke regeling werken alle 13 Zeeuwse gemeenten samen op het gebied van de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. Het doel van het O.L.A.Z. is de gezamenlijke belangen van de deelnemers te behartigen op dit gebied. Meer informatie over het O.L.A.Z. kunt u vinden op www.olazzeeland.nl.

 

Het O.L.A.Z. kent een Dagelijks en Algemeen Bestuur en heeft een Governance Overleg ingesteld t.a.v. de ZRD. Het Governance Overleg ZRD wordt voorgezeten door een lid van het Dagelijks Bestuur van O.L.A.Z. en wordt daarnaast gevormd door de voorzitter van de ambtelijke BegeleidingsCommissie van het O.L.A.Z.  De voorzitter van het Governance Overleg rapporteert aan het Algemeen Bestuur van het O.L.A.Z.