Informatie

Beleid, visie en doelstellingen

De visie, het beleid en de doelstelling van de ZRD zijn vastgesteld bij de oprichting van de organisatie, en gelden als de basis voor de bedrijfsvoering. 

Visie

De ZRD beoogt een effectieve, efficiënte en klantgerichte uitvoering van de afvalverwijdering en aanverwante reinigingsactiviteiten in opdracht van gemeenten in de provincie Zeeland. Bij de uitvoering van de activiteiten speelt behalve het financiële ook het milieuhygiënische aspect een belangrijke rol. 

Beleid

De zorg van de ZRD gaat uit naar een effectieve en efficiënte uitvoering van haar diensten voor de Zeeuwse gemeenten, met als uitgangspunt de wensen en behoeften van elke individuele gemeente. Het beleid van de ZRD is gericht op een marktconforme prijsstelling op basis van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Intern hanteert het bedrijf een modern personeelsbeleid. 

Doelstelling

De ZRD houdt zich niet alleen bezig met de inzameling van huishoudelijk afval. De ZRD wil ook voorzien in de verwijdering van het huishoudelijk afval in Zeeland vanaf de inzameling tot en met de eindverwerking en eindbewerking.