Informatie

Schone Rivieren Alliantie

De Zeeuwse Reinigingsdienst is partner in de Schone Rivieren Alliantie. Wij steunen de ambitie van Schone Rivieren: plasticvrije rivieren in Nederland in 2030. Wij dragen actief bij aan oplossingen om dit te bereiken en roepen met Schone Rivieren op tot dringende acties, die zorgen voor een grondige aanpak bij de bron:

  1. Het reduceren van de productie en consumptie van plastic.
  2. Het herontwerpen van plastic producten ten behoeve van hergebruik en recycling.
  3. Het verbeteren van lokaal, regionaal en landelijk beleid ten aanzien van plastic vervuiling.

 

Schone Rivieren is een initiatief van IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee. Schone Rivieren brengt samen met duizenden vrijwilligers de plasticvervuiling in Nederland in kaart, ruimt het op en pakt het probleem aan bij de bron. Op schonerivieren.org staat meer informatie over de activiteiten en acties van Schone Rivieren.