Inzameling

Duurzaam en veilig

De ZRD werkt aan manieren om afval op een nog efficientere manier in te zamelen om de omgeving en het milieu zo min mogelijk te belasten. Binnen het bedrijfsproces zijn de hoeveelheid gereden kilometers, het brandstofverbruik en een efficiente belading belangrijke aandachtspunten.


In dit kader is de ZRD vanaf 1 januari 2013 gestart met het gefaseerd invoeren van aanbieding van afvalcontainers aan één straatzijde.

 

Het gehele wagenpark van de ZRD is uitgerust met minimaal Euro 5 motoren. Hiemee voldoen alle voertuigen aan de hoogste milieunormen, en wordt de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen beperkt. De ZRD houdt daarnaast nauwlettend de ontwikkeling van reinigingsvoertuigen in gaten. Denk hierbij aan hybride en elektrisch aangestuurde voertuigen en beladingsystemen.

 

De ZRD laat de inzamelunits met huishoudelijk afval centraal afvoeren. Hierdoor wordt er niet met één, maar met twee containers tegelijk naar de verwerkers gereden. Daardoor wordt de emissie van uitlaatgassen beperkt.

 

Als laatste laat de ZRD haar medewerkers cursussen volgen om duurzamer te kunnen rijden. De cursus 'het nieuwe rijden' is daar een voorbeeld van.