Inzameling

Inzamelinstructies

Voor het goed en snel ledigen van uw afvalcontainers, hanteren wij een aantal regels voor het aanbieden van de container(s) op het trottoir:

  • Het deksel van de afvalcontainer moet gesloten zijn
  • De afvalcontainer moet met de wielen naar de woning en van de rijbaan afgewend aangeboden worden
  • Het juiste afval moet aangeboden worden in de daarvoor bestemde afvalcontainer
  • De afvalcontainer mag niet zwaarder zijn dan 75 kg
  • De afvalcontainer mag niet tegen een ander object staan, bijvoorbeeld palen
  • De afvalcontainers dienen niet tegen elkaar aangezet te worden. Zet deze ongeveer 30 cm (stoeptegel) van elkaar af
Zowel de afvalcontainer als de PMD zakken dienen uiterlijk om 07.30 uur op de aangewezen clusterplaats te staan.