Inzameling

Ledigingen Kapelle

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Hierdoor kunt u niet meer via de inlogmethode die u van ons gewend was de ledigingen opvragen. Die methode voldoet namelijk niet meer aan de AVG wet. Wij zullen een nieuwe methode op de website publiceren zodat u online uw ledigingen kunt bekijken.


Wilt u voordat deze functionaliteit is ingericht toch een overzicht van uw ledigingen dan kunt u ons mailen (info AT zrd DOT nl) of bellen (0900-4433333). Na uw verzoek ontvangt u per post een ledigingsoverzicht.