Inzameling

Ledigingen Kapelle

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Hierdoor kunt u niet meer via de inlogmethode die u van ons gewend was de ledigingen opvragen. Die methode voldoet namelijk niet meer aan de AVG wet.


Wilt u toch een overzicht van uw ledigingen dan kunt u ons mailen (info AT zrd DOT nl) of bellen (0115 478 100). Na uw verzoek ontvangt u per post een ledigingsoverzicht.