Milieustraten

Afvalstromen op de milieustraat

 1. Accu's

  Accu’s zijn apparaten die elektriciteit op kunnen slaan. Ze worden vaak gebruikt in voertuigen en machines.


  Accu’s kunnen in het KCA depot op de milieustraat worden aangeboden.


  Uit accu’s worden verschillende materialen hergebruikt, namelijk: lood, polypropyleen (plasticindustrie) en zwavelzuur.

 2. Afgewerkte olie

  Afgewerkte olie is olie die vrijkomt bij het verversen van motorolie bij voertuigen en machines.


  Afgewerkte olie kunt u in het KCA depot afleveren.


  Uw afgewerkte olie wordt bij de verwerker gerecycled tot smeervet. Smeervet wordt gebruikt als smeermiddel voor allerlei machines en installaties.

 3. Asbest

  Asbest is een natuurproduct wat schadelijke vezels bevat. Asbest komt vaak voor in dakplaten, oude vinylvloerbedekking, rookgasafvoer, etcetera. Omdat het schadelijke vezels bevat is het belangrijk voorzichtig met het afval om te gaan en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.


  Asbest kunt u in een aparte container aanbieden op de milieustraat. Er zijn een aantal stappen die u dient te volgen om uw asbest af te kunnen voeren naar de milieustraat:

  1. Haal bij uw gemeente een bewijs van melding. Bij sommige gemeenten is het mogelijk dit digitaal te doen.

  2. U kunt het benodigd verpakkingsmateriaal tegen betaling aanschaffen op de milieustraat. Zorg ervoor dat u van te voren op de hoogte bent van de afmetingen en het aantal platen.

  3. Het asbest verpakken middels het verpakkingsmateriaal. Het asbest dient dubbel doorzichtig verpakt te zijn. U dient de pakketten zelf te lossen op de milieustraat.

  4. Het verpakte asbest kunt u afvoeren naar de milieustraat. U dient zich daarvoor te melden bij de beheerder.

  LET OP: Op de milieustraat Kapelle is er geen mogelijkheid om asbest af te voeren. U kunt hiervoor naar de milieustraten in Goes of Reimerswaal.


  Het asbest van de milieustraat wordt gecontroleerd gestort. Dit gebeurt op een stortplaats in een apart asbestdepot. Dit asbest wordt daar direct afgedekt om verspreiding van de schadelijke vezels te voorkomen.

 4. Autobanden met of zonder velg

  Op alle milieustraten m.u.v. milieustraat Kapelle kunt u maximaal 5 autobanden met of zonder velg kosteloos aanleveren.

 5. Destructieafval

  Destructieafval is een verzamelnaam voor dode huisdieren. Voorbeelden hiervan zijn: honden, katten, knaagdieren, et cetera.

   

  Het destructieafval kunt u aanbieden op de milieustraat in het gekoelde destructiedepot. Bij veel dierenartsen is er ook de mogelijkheid om destructieafval aan te bieden. Paarden en vee moeten worden aangeboden aan Rendac.

   

  Het destructieafval wordt verbrand.

 6. Flessenglas

  Flessenglas zijn flessen en potten die in de glasbak thuishoren. Voorbeelden hiervan zijn: drankflessen (van glas) en potten (pindakaas etcetera.).

   

  Het flessenglas wordt ingezameld in een glasbak met drie gescheiden compartimenten. Op deze manier worden drie kleuren glas gescheiden ingezameld, namelijk: wit, groen en bruin. Bij lediging worden de gescheiden glasstromen per soort gewogen en in een driecompartimenten inzamelunit geledigd.

   

  De verschillende kleuren glas worden vervolgens apart verwerkt tot nieuw glas. Van dit nieuwe glas worden weer nieuwe flessen en potten gemaakt.

 7. Frituurvet / Plantaardige oliën

  Voorbeelden van plantaardige oliën zijn zonnebloemolie en slaolie.

   

  Het frituurvet en de plantaardige oliën kunnen op de milieustraat worden aangeboden. Er is een aparte container beschikbaar voor dit afval.

   

  Deze vetten en oliën worden vervolgens verwerkt tot bijvoorbeeld biobrandstoffen (bio-diesel). Deze biobrandstoffen zorgen voor minder CO2 uitstoot en zelfs voor minder uitstoot van fijnstof. Naast de productie van biobrandstoffen worden de vetten en oliën ook gebruikt om halffabricaten te maken voor de cosmetische industrie.

 8. Gips

  Gipsafval bestaat uit: gipsplaten, gipsblokken, gipspoeder en andere producten die uit gips bestaan.

   

  Gipsafval wordt op elke milieustraat in Zeeland (met uitzondering van Kapelle) ingezameld. Uw gipsafval dient vrij te zijn van vervuiling, zoals bijvoorbeeld tegels en hout. In 2011 en 2012 heeft de ZRD het gouden certificaat ontvangen voor de grote hoeveelheid (dankzij de medewerking van de burgers) ingezamelde schone kwaliteit gipsafval. Dit heeft een flinke CO2 besparing opgeleverd.

   

  Het gipsafval kan oneindig worden verwerkt tot gipspoeder. Dit wordt gebruikt om nieuwe gipsproducten te maken.


  LET OP: Op de milieustraat Kapelle is er geen mogelijkheid om gipsafval af te voeren. U kunt hiervoor naar de milieustraten in Goes of Reimerswaal.

 9. Groenafval

  Groenafval is snoeiafval, maaisel, struiken, bloemen, etcetera.

   

  Groenafval kunt u in de speciaal aangelegde groenopslag op de milieustraat lossen. Zakken met groenafval dienen leeggemaakt te worden en vrij te zijn van touwtjes, binddraad en ander afval.

   

  Het groenafval wordt van de milieustraat getransporteerd naar de groencompostering. Op de groencompostering wordt het groenafval gecomposteerd tot compost. Compost is een natuurlijke bodemverbeteraar en wordt vaak gebruikt in de tuin. Als dank voor het scheiden voor uw GFT- en groenafval kunt u bijna altijd gratis compost ophalen op de milieustraat.

 10. Grof huishoudelijk afval

  Grof huishoudelijk afval is afval dat niet in de restcontainer past. Voorbeelden zijn: bankstellen, matrassen, kunststof tuinmeubelen, etcetera.

   

  Grof huishoudelijk afval kunt u op de milieustraat aanbieden. Daarnaast is het in sommige gemeenten mogelijk dat het thuis opgehaald wordt. Informeer hiervoor bij onze klantenservice of uw gemeente.

   

  Grof huishoudelijk afval wordt verbrand. Om een betere verbranding te krijgen wordt het afval bij de verwerker eerst geshredderd (verkleind / vermalen). De verbranding levert energie op wat weer gebruikt kan worden in de stroomvoorziening.

 11. Harde kunststoffen

  Harde kunststoffen horen niet thuis in de PMD-container of KFF+ zak, ze bevatten namelijk een mix van diverse kunststoffen zoals PE en PVC.

  Enkele voorbeelden van harde kunststoffen zijn:
  - Kratten, kisten, emmers
  - Speelgoed en tuinmeubelen
  - PVC Rioolbuizen en PVC schroten
  - Kledinghangers, gieters en plantenbakken

  Onder de afvalstroom 'harde kunststoffen' valt niet:
  - PVC laminaat
  - Verpakkingsmaterialen, folie, piepschuim
  - Sponzen, rubber materialen
  - Polyester (zoals badkuipen, stoelen)
  - Zachte kunststoffen (zoals opblaasbare badjes, poppen, tuinslangen)
  - Samengestelde materialen (kunststof i.c.m. textiel zoals een autokinderzitje of een veiligheidshelm)


  LET OP: Op de milieustraat Kapelle en Noord-Beveland is er geen mogelijkheid om harde kunststoffen af te voeren. U kunt hiervoor naar de milieustraten in Goes, Reimerswaal of Schouwen-Duiveland.

 12. Hout

  Hout wordt onderverdeeld in A- en B-hout. A-hout is onbehandeld en onbeschilderd. B-hout is geschilderd en betreft ook spaanplaten.

   

  Op de milieustraat kunt u de verschillende soorten hout aanbieden. In de houtcontainer kunnen bijvoorbeeld meubel-, bouw- en sloophout gedeponeerd worden. De beheerder beoordeelt ter plaatse in welke container het aangeboden hout gedeponeerd mag worden.

   

  Het hout van de milieustraat wordt versnipperd en vervolgens voor twee doeleinden gebruikt: enerzijds voor de spaanplaat industrie, anderzijds als grondstof voor energiecentrales.

 13. Huishoudelijke Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA)

  Voorheen beter bekend als wit- en bruingoed, de oude verzamelnaam voor afgedankte elektronische apparatuur. Voorbeelden hiervan zijn computers, telefoons, televisies, radio’s, scheerapparaten, koelkasten, vriezers, etcetera.

   

  Op de milieustraat kan het elektronische apparatuur worden aangeboden. In een enkele gemeente wordt dit afval op afspraak bij u thuis opgehaald.

   

  De containers met het elektronische apparatuur worden naar een sorteercentrum gebracht. Daar wordt de container leeg gehaald en wordt alle apparatuur op soort gesorteerd. Na sortering wordt de apparatuur naar erkende bedrijven gebracht om het zoveel als mogelijk te recyclen.

 14. Kleding en Textiel

  Kleding en textiel kan op iedere milieustraat ingeleverd worden. U dient kleding en textiel aan te bieden in plastic zakken. Schoenen dienen aan elkaar gebonden te worden. Daarnaast komt het vaak voor dat er in verschillende kernen containers zijn geplaatst waarin u de kleding en het textiel kunt deponeren. Versleten en beschadigde kleding en textiel kan gewoon in de container gedeponeerd worden.

   

  Kleding en textiel wordt gesorteerd bij een sorteercentrum. Goede kwaliteit wordt verkocht in binnen- en buitenland ten behoeve van goede doelen (bijvoorbeeld het Leger des Heils). Alles wat op de milieustraten afgevoerd wordt is CBF erkend. Niet herdraagbare kleding wordt hergebruikt in bijvoorbeeld de poetsdoekenindustrie.

 15. Klein Chemisch Afval (KCA)

  Klein chemisch afval zijn alle restanten van chemicaliën die op de KCA lijst van VROM vermeld worden (zie www.milieucentraal.nl).

   

  Op de milieustraat kunnen deze restanten in gesloten verpakkingen ingeleverd worden in het KCA depot.  Indien het KCA niet in de originele verpakking zit, dit graag op de verpakking schrijven en melden bij de beheerder.

   

  KCA wordt op verschillende manieren verwerkt. Sommige soorten, zoals bijvoorbeeld injectienaalden,  worden in speciale ovens verbrand. Uit andere soorten, zoals bijvoorbeeld fotochemicaliën,  kunnen waardevolle grondstoffen gewonnen worden.

 16. Papier / karton

  Papier en karton kan op verschillende manieren worden aangeboden. Het papier en karton kan naar de milieustraat gebracht worden. In sommige gemeenten wordt het papier huis aan huis opgehaald door uw inzamelaar of vereniging. In andere gemeenten is er de mogelijkheid om het papier in een verzamelcontainer aan te bieden die op een centrale plaats staat.

   

  Het papier en karton wordt gebruikt om weer nieuw papier en karton te produceren.

 17. Plastic verpakkingsafval en drankenkartons (PD)

  Op de milieustraat kan het PD worden aangeboden. Daarnaast wordt in sommige gemeenten het PD afval huis aan huis ingezameld. In andere gemeenten staan containers op diverse plaatsen in de kern waarin het PD afval gedeponeerd kan worden.

   

  Het PD afval wordt gerecycled tot nieuwe grondstoffen voor allerlei kunststoftoepassingen. Een aantal voorbeelden zijn: fleece, tennisballen, kratten en nieuwe verpakkingen.

 18. Puin

  Puin is een verzamelnaam voor bijna alle steenachtige materialen, voorbeelden hiervan zijn: bakstenen, bestrating en beton.

   

  Puin kunt u op elke milieustraat aanbieden. Voor grote hoeveelheden kunt u een container huren bij een particulier bedrijf.

   

  Het 'grove' puin wordt gebroken tot kleinere stukjes puin. Deze kleine stukjes puin worden gebruikt in de wegenbouw, het ophogen van dijken en het opvullen van ruimten. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld funderingen. Een ander voorbeeld zijn de stortbordessen op de milieustraten. Deze bestaan voor 80% uit schoon puin.

 19. Rest brandbaar

  Rest brandbaar zijn afvalstoffen die niet herbruikbaar zijn maar wel verbrand mogen worden.

  Fijn huishoudelijk afval mag niet op de milieustraat worden aangeboden. Fijn huishoudelijk afval zijn fijne afvalstoffen die geregeld vrijkomen in particuliere huishoudens van

  beperkte afmetingen en/of massa die aangeboden kunnen worden in een afvalcontainer (grijze bak).

   

  Rest brandbaar afval kan aangeboden worden op de milieustraat.

   

  Zoals de naam al zegt wordt rest brandbaar afval verbrand in de verbrandingsoven. De verbranding levert energie op wat weer gebruikt kan worden in de stroomvoorziening.

 20. Rest niet-herbruikbaar

  Rest niet-herbruikbaar is afval wat niet hergebruikt, gerecycled of verbrand kan worden. Voorbeelden hiervan zijn: zachte isolatiematerialen, schoorsteenpuin en gasbeton.

   

  Dit afval kan aangeboden worden op de milieustraat. Voor grote hoeveelheden kunt u een container huren bij een particulier bedrijf.

   

  Rest niet-herbruikbaar afval wordt gestort op de stortplaats in Nieuwdorp. In een stortplaats ontstaat stortgas. Het stortgas kan worden teruggewonnen en kan als energiebron worden benut.


  LET OP: Op de milieustraat Kapelle is er geen mogelijkheid om rest niet-herbruikbaar af te voeren. U kunt hiervoor naar de milieustraten in Goes of Reimerswaal.

 21. Schone grond

  Bij bijvoorbeeld de aanleg van een vijver of een terras komt grond vrij. Deze grond noemen we, als er geen vervuiling in zit, schone grond.

   

  Deze schone grond kan op de milieustraat aangeboden worden. Er geldt een maximum van 1m³ per dag.  De beheerder beoordeelt of de grond in de 'schone grond' container mag.

   

  Schone grond wordt hergebruikt voor bijvoorbeeld het opzetten van geluidswallen en

  andere werkzaamheden waarvoor grond nodig is.


  LET OP: Op de milieustraat Kapelle is er geen mogelijkheid om schone grond af te voeren. U kunt hiervoor naar de milieustraten in Goes of Reimerswaal.

 22. Schroot en metalen

  Onder schroot en metalen verstaan we verschillende metaalsoorten zoals staal, RVS, aluminium, koper en lood.

   

  Schroot en metalen kunnen aangeboden worden op de milieustraten.

   

  Bij de verwerking van schroot en metalen worden de verschillende metalen op soort gesorteerd. Vervolgens worden de verschillende metalen gerecycled en opnieuw gebruikt in nieuwe metalen.

 23. TL-, LED- en spaarlampen

  TL-, LED- en spaarlampen worden steeds meer gebruikt omdat ze minder energie gebruiken dan bijvoorbeeld de oude gloeilamp.

   

  Deze lampen kunnen op de milieustraat worden aangeboden.

   

  Bij de verwerking van deze lampen worden bijna alle materialen gerecycled. Glas wordt opnieuw gebruikt in de glasindustrie. Fluorescentiepoeder (zit in de spaar- en TL-lampen) wordt hergebruikt voor hetzelfde doel. Het overgebleven kunststof wordt gebruikt in de kunststofindustrie

 24. Vlakglas

  Vlakglas is glas dat bijvoorbeeld gebruikt wordt in kozijnen, deuren, ramen en spiegels.

   

  Op de milieustraat wordt vlakglas apart ingezameld.

   

  Vlakglas wordt gerecycled tot glas. Dit gerecyclede  glas wordt gebruikt in nieuw vlakglas maar gaat ook naar de verpakkingsindustrie.