Milieustraten

Huisregels

De milieustraten zijn uitsluitend bedoeld voor de inzameling van grof huishoudelijk afval afkomstig van bewoners van Zeeland, die afvalstoffenheffing betalen. Om het gebruik van de milieustraten in goede banen te leiden, en onveilige situaties te voorkomen,  zijn een aantal huisregels opgesteld.

Huisregels voor het brengen van afval 

 • Op de milieustraten mogen uitsluitend huishoudelijke afvalstoffen worden gebracht
 • Per huishouden mag niet meer dan 2 m3 (kuub) per dag worden gebracht
 • Per huishouden mag niet meer dan 1 m3 (kuub) grond per dag worden gebracht
 • Met een tractor/vrachtauto/voertuig>3500 kg mag u de milieustraat niet op
 • Afvalstoffen moeten zoveel als mogelijk gescheiden worden aangeboden
 • Op de milieustraten mag geen bedrijfsafval worden gebracht met uitzondering van:
 1. klein chemisch afval/klein gevaarlijk afval, max. 50 kg en tegen betaling
 2. afgewerkte olie, max. 50 kg en tegen betaling
 3. loodaccu’s
 4. batterijen < 1 kg
 5. elektrische apparaten (grote hoeveelheden in overleg met de beheerder)
 • Afval wat bijvoorbeeld door middel van logo’s in verband gebracht kan worden met het voertuig en/of de aanhangwagen mag/kan als bedrijfsafval worden aangemerkt en dus worden geweigerd. Dit ter beoordeling door de aanwezige beheerder.Aanbieders die met een niet-Nederlands kenteken op de milieustraat komen, mogen uitsluitend afval lossen, indien zij een actueel bewijs van betaling van afvalstoffenheffing van het betreffende kalenderjaar van de Zeeuwse gemeente waar zij woonachtig zijn kunnen tonen, in combinatie met een geldig legitimatiebewijs. Dit ter beoordeling door de aanwezige beheerder.

Werkwijze op de milieustraat

 • Het afval dient gescheiden te worden ingeleverd in de desbetreffende inzamelmiddelen
 • Op de borden bij de inzamelmiddelen (containers/bakken) staat aangegeven welke afvalstof of grondstof u daarin kwijt kunt. Schone afvalstromen dragen bij aan betere verwerking en recycling
 • Op de milieustraten geldt eenrichtingsverkeer
 • Volg de aanwijzingen van de aanwezige medewerkers stipt op  

Klik hier voor onze acceptatievoorwaarden.