Milieustraten

Huisregels

De milieustraten zijn uitsluitend bedoeld voor de inzameling van grof huishoudelijk afval afkomstig van bewoners van Zeeland, die afvalstoffenheffing betalen. Om het gebruik van de milieustraten in goede banen te leiden, en onveilige situaties te voorkomen,  zijn een aantal huisregels opgesteld.

Gedragsregels op de milieustraat

 • Volg altijd de instructies van onze medewerkers op.
 • Ook te voet en op de fiets ben je welkom. Houd er wel rekening mee dat je geen voorrang krijgt en dus aan dient te sluiten in dezelfde wachtrij als de auto’s. 
 • Houd bij het lossen van je afval rekening met de verkeersveiligheid en je medebezoekers.
 • Laat kinderen jonger dan 12 jaar in de auto wachten tijdens het lossen. In drukke situaties betekenen kinderen een extra risico op ongevallen.
 • Het is verboden om op de regionale milieustraat te roken.
 • Rij stapvoets en zet de motor uit tijdens het lossen.
 • Behandel je medebezoekers en onze medewerkers met respect.
 • Onze medewerkers staan altijd klaar om vragen te beantwoorden. Zij mogen omwille van de veiligheid niet helpen met uitladen.
 • Het kan altijd gebeuren dat er wat afval naast de container valt. Ruim het netjes op. Er zijn bezems en schoppen beschikbaar.
 • Ben je klaar met lossen? Verlaat dan direct de milieustraat.
 • Vanaf het moment dat het afval in de daarvoor bestemde bakken/container is gegooid gaan deze in eigendom over naar de ZRD.
 • Het is niet toegestaan goederen of afvalstoffen van de milieustraat mee te nemen, of op de milieustraat goederen met andere bezoekers uit te wisselen. Bij diefstal doen wij aangifte bij de politie.
 • Bezoekers met een niet-Nederlands kenteken zijn welkom op de milieustraat mits zij een actueel bewijs van betaling van afvalstoffenheffing van het betreffende kalenderjaar van de Zeeuwse gemeente waar zij woonachtig zijn kunnen tonen, in combinatie met een geldig legitimatiebewijs. De aanwezige beheerder zal dit controleren.

Huisregels voor het brengen van afval

 • Op de milieustraten mogen uitsluitend huishoudelijke afvalstoffen worden gebracht.
 • Per huishouden mag niet meer dan 2 m3 (kuub) per dag worden gebracht.
 • Per huishouden mag niet meer dan 1 m3 (kuub) grond per dag worden gebracht.
 • Met een tractor/vrachtauto/voertuig>3500 kg mag je de milieustraat niet op.
 • Afvalstoffen moeten zoveel als mogelijk gescheiden worden aangeboden.
 • Op de milieustraten mag geen bedrijfsafval worden gebracht met uitzondering van:
  - klein chemisch afval/klein gevaarlijk afval, max. 50 kg en tegen betaling
  -Elektrische apparaten (grote hoeveelheden in overleg met de beheerder)
 • Afval dat bijvoorbeeld door middel van logo’s in verband gebracht kan worden met het voertuig en/of de aanhangwagen mag/kan als bedrijfsafval worden aangemerkt en dus worden geweigerd. Dit ter beoordeling door de aanwezige beheerder.
 • Op verzoek onze medewerkers moet een gesloten verpakking van gevaarlijk afval of andere huishoudelijk afval worden geopend.
 • Sorteer het afval voordat je naar de milieustraat gaat.
 • Check bij sorteertwijfels het afvalalfabet.
 • Afvalstoffen die in elk geval worden geweigerd zijn:
  -Radioactief afval, zoals bedoeld in de Kernenergiewet;
  -Afvalstoffen die niet voldoen aan de acceptatieregels*;
  -Afvalstoffen die niet worden aangeboden overeenkomstig de acceptatieregels;
  -Afvalstoffen niet afkomstig van een particulier huishouden, met uitzondering van KCA en elektrisch afval*;
  -Verbranden afvalstoffen, vrijgekomen bij een brand;
  - Meststoffen;
  -Folie afkomstig uit de landbouw;
  -Explosieve voorwerpen en met explosieve stoffen geladen voorwerpen, zoals explosieven, munitie, zoals bedoeld in de Wet gevaarlijk stoffen;
  -Vuurwapens;
  -Gesloten verpakkingen met onbekende inhoud;
  -Gevaarlijk afval dat niet deugdelijk is verpakt en geëtiketteerd;
  -Autowrakken en gedeelten daarvan, aanhangers en caravans.
  -Grond met resten/kiemen van de Japanse Duizendknoop.


*Klik hier voor onze acceptatievoorwaarden.

Ga naar afvalstromen voor de acceptatievoorwaarden per afvalstroom.