Milieustraten

Huisregels

De milieustraten zijn toegankelijk voor alle inwoners van Zeeland. Om het gebruik van de milieustraten in goede banen te leiden, en onveilige situaties te voorkomen, zijn een aantal huisregels opgesteld. 

Huisregels voor het brengen van afval 

  • Per huishouden mag niet meer dan 2 kuub per dag gebracht worden
  • Per huishouden mag maar 1 kuub grond per dag gebracht worden
  • Met een tractor / vrachtauto mag u de milieustraat niet op
  • Afvalstoffen moeten zo veel mogelijk gescheiden worden aangeboden
  • Op de milieustraten mag geen bedrijfsafval worden gebracht, met uitzondering van: (1) klein chemisch afval / klein gevaarlijk afval (maximaal 50 kg / tegen betaling), (2) afgewerkte olie (maximaal 50 kg / tegen betaling), (3) loodaccu’s, (4) elektrische apparatuur (grote hoeveelheden in overleg met de beheerder) en (5) STORL verpakkingen en restanten

Werkwijze op de milieustraat

  • Op de borden bij de inzamelmiddelen (containers en bakken) staat aangegeven welke afvalstof u daarin kwijt kunt
  • Op de milieustraten geldt éénrichtingsverkeer

Klik hier voor onze acceptatievoorwaarden.